Hello World w Linuksie

Mon 20 July 2020 by TORGiren

W tym poście napiszę prosty program Hello World pod Linuksa.

Kod programu

Zacznijmy od napisania wypisywania komunikatu na ekran.

Użyjemy do tego wywołania systemowego write a następnie zwrócimy 0.
Bazując na liście syscalli, widzimy, że write ma number 1, natomiast exit ma number 60.

Następnie, sprawdzając w manualu dla tych …

read more

Pushd/Popd

Mon 11 May 2020 by TORGiren pl en 

W tym poście pokażę jak działają bashowe polecenia pushd oraz popd.

Powłoka bash posiada pewną funkcjonalność, która nie jest powszechnie znana - tą funkcjonalnością jest stos katalogów.

Jak sama nazwa wskazuje, jest to stos na którym odkładane są ścieżki do katalogów, a na jego szczycie znajduje się aktualny katalog.

Zanim przejdziemy …

read more

Common /dev/ devices

Sun 15 December 2019 by TORGiren pl en 

W tym poście przedstawię kilka urządzeń systemu GNU/Linux, których znajomość jest przydatna w pracy administratora systemu.

Wstęp

Wszystkie specjalne pliki urządzeń obsługiwane przez jądro są opisane w źródłach jądra w pliku https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/admin-guide/devices.txt/.

Ja skupię się na tych, które uważam …

read more

Jak to jest z tym little-endian

Mon 29 July 2019 by TORGiren pl en 

W tym poście postaram się opowiedzieć trochę o kolejności bitów w pamięci.

Zacznijmy od trzęsienia ziemi

int main()
{
    long int x=0x4142434445464748;
}
$ gcc -g main.c -o main
$ gdb main
(gdb)$ break main
(gdb)$ layout src
(gdb)$ r
(gdb)$ s

Na systemie 64-bitowym, nasza zmienna ma 8 bajtów.

Dlatego ją …

read more

col - pwnable.kr

Sat 27 July 2019 by TORGiren pl en 

W tym poście rozwiążemy sobie zadanie col ze strony pwnable.

Analiza wstępna

Aby zalogować się do zadania wykonujemy:

$ ssh col@pwnable.kr -p2222

a jako hasło podajemy guest.

Po zalogowaniu się widzimy 3 pliki

fd@ubuntu:~$ ls -l
total 16
-r-sr-x--- 1 col_pwn col     7341 Jun 11  2014 col
-rw-r--r-- …
read more

fd - pwnable.kr

Sun 02 June 2019 by TORGiren pl en 

W tym poście rozwiążemy sobie zadanie fd ze strony pwnable.

Aby zalogować się do zadania wykonujemy:

$ ssh fd@pwnable.kr -p2222

a jako hasło podajemy guest.

Po zalogowaniu się widzimy 3 pliki

fd@ubuntu:~$ ls -l
total 16
-r-sr-x--- 1 fd_pwn fd   7322 Jun 11  2014 fd
-rw-r--r-- 1 root …
read more

Hacking the chroot/docker

Mon 04 March 2019 by TORGiren pl en 

W tym poście pokażę jak mając root w chroot dostać się do systemu nadzorcy. Tym samym chcę pokazać, dlaczego nie należy przyznawać praw administratora użytkownikowi nawet w chroot.

Crash course

Ponieważ docker (podobnie jak większość technologi kontenerowych) używa chroot-a, wyjście z chroot czy docker sprowadza się do tej samej …

read more

Podstawy chroot

Mon 07 January 2019 by TORGiren

W tym poście omówię ręczne tworzenie chroot-a, uruchamianie w nim aplikacji a także wykorzystanie go wraz z usługą ssh, do ograniczania uprawnień użytkowników logujących się do serwera.

read more
Fork me on GitHub