Hello World w Linuksie

Mon 20 July 2020 by TORGiren

W tym poście napiszę prosty program Hello World pod Linuksa.

Kod programu

Zacznijmy od napisania wypisywania komunikatu na ekran.

Użyjemy do tego wywołania systemowego write a następnie zwrócimy 0.
Bazując na liście syscalli, widzimy, że write ma number 1, natomiast exit ma number 60.

Następnie, sprawdzając w manualu dla tych …

read more

Jak to jest z tym little-endian

Mon 29 July 2019 by TORGiren pl en 

W tym poście postaram się opowiedzieć trochę o kolejności bitów w pamięci.

Zacznijmy od trzęsienia ziemi

int main()
{
    long int x=0x4142434445464748;
}
$ gcc -g main.c -o main
$ gdb main
(gdb)$ break main
(gdb)$ layout src
(gdb)$ r
(gdb)$ s

Na systemie 64-bitowym, nasza zmienna ma 8 bajtów.

Dlatego ją …

read more

Hacking the chroot/docker

Mon 04 March 2019 by TORGiren pl en 

W tym poście pokażę jak mając root w chroot dostać się do systemu nadzorcy. Tym samym chcę pokazać, dlaczego nie należy przyznawać praw administratora użytkownikowi nawet w chroot.

Crash course

Ponieważ docker (podobnie jak większość technologi kontenerowych) używa chroot-a, wyjście z chroot czy docker sprowadza się do tej samej …

read more

Podstawy chroot

Mon 07 January 2019 by TORGiren

W tym poście omówię ręczne tworzenie chroot-a, uruchamianie w nim aplikacji a także wykorzystanie go wraz z usługą ssh, do ograniczania uprawnień użytkowników logujących się do serwera.

read more
Fork me on GitHub