Haproxy vs LVS

Sat 29 December 2018 by TORGiren

Omówienie zasady działania balancerów Haproxy i LVS oraz porównanie wydajności obydwu w środowisku z wysyconym łączem wychodzącym.

read more
Fork me on GitHub