Jak to jest z tym little-endian

Mon 29 July 2019 by TORGiren pl en 

W tym poście postaram się opowiedzieć trochę o kolejności bitów w pamięci.

Zacznijmy od trzęsienia ziemi

int main()
{
    long int x=0x4142434445464748;
}
$ gcc -g main.c -o main
$ gdb main
(gdb)$ break main
(gdb)$ layout src
(gdb)$ r
(gdb)$ s

Na systemie 64-bitowym, nasza zmienna ma 8 bajtów.

Dlatego ją …

read more
Fork me on GitHub